Points Of Authority

Points of Authority = Vec Autority
CLOSE WINDOW = ZAVRI OKNO
Forfeit the game = Vzdaj sa hry
Before somebody else = Predtým ako ťa niekto iný
Takes you out of the frame = Vezme von z tela
puts your name to shame = daj svoje meno do hamby
Cover up your face = Zakry sitvár
You can't run the race = Nemôžeš bežať preteky
The pace is too fast = Tempo je príliš rýchle 
You just won't last = Jednoducho to nezvládneš

You love the way I look at you = Miluješ spôsob akým sa na teba pozerám
While taking pleasure = Kým sa zabávaš
In the awful things you = Vystavila si ma 
put me through = hrozným veciam
You take away if I give in = Berieš ak sa vzdám 
My life = svojho života
My pride is broken = Moja pýcha je zlomená

You love the things I say I'll do = Miluješ veci ktoré vravím, že urobím
The way I'll hurt myself again = Spôsobom ktorým znovu zraním sám seba
Just to get back at you = Keď sa vrátim k tebe
You take away when I give in = Berieš keď sa vzdávam
My life = svojho života
My pride is broken = Moja pýcha je zlomená

CHORUS: = REFRÉN:
You like to think = Rada si myslíš že
you're never wrong = sa nikdy nemýliš
You want to act like = Chceš konať ako keby si bola 
you're someone = niekto
You want someone to hurt like you = Chceš niekoho aby sa zranil ako ty
You want to share = Chceš oznámiť 
what you've been through = že to máš za sebou 
(You live what you learn) = (Žiješ čo si sa naučila)