Breaking The Habit

memories consume
like opening the wound
i'm picking me apart again
you all assume
i'm safe here in my room
[unless i try to start again]
i don't want to be the one
the battles always choose
cause inside i realize
that i'm the one confused

i don't know what's worth fighting for
or why i have to scream
i don't know why i instigate
and say what i don't mean
i don't know how i got this way
i know it's not alright
so i'm
breaking the habit
tonight

clutching my cure
i tightly lock the door
i try to catch my breath again
i hurt much more
than anytime before
i had no options left again

i'll paint it on the walls
cause i'm the one at fault
i'll never fight again
and this is how it ends

i don't know what's worth fighting for
or why i have to scream
but now i have some clarity
to show you what i mean
i don't know how i got this way
i'll never be alright
so i'm
breaking the habit
breaking the habit
tonightPreklad 

Vspomienky ma zožierajú
Ako otváranie rany
Znova si vyberám nechať to tak
To všetko, ale tušíš
Tu v mojom pokoji som v bezpečí
Okrem toho, že skúšam znova začať

Nechcem byť ten 
Kto chce stále boj
Protože zvnútra si uvedomujem
Že som ten, kto je zmätený

Neviem čo stojí za boj
Alebo prečo musím kričať
Neviem prečo provokujem
A hovorím veci, ktoré tak nemyslím
Neviem prečo sa takto správam
Viem, že to nie je v poriadku
Takže dnes porušujem zvyky
(=mením sa)

Berem si svoj liek
A pevnejšie zamykám dvere
Znova skúšam nabrať dych
Bolí to viac než predtým
Znova nevynechávam žiadne možnosti

Nakreslím to na steny
Pretože ja som ten kto sa mýli
Už nikdy nebudem bojovať
A takto to končí

Neviem čo stojí za boj
Alebo prečo musím kričať
Ale teraz som už skúsenejší
Aby som ti ukázal čo tým myslím
Neviem prečo som si vybral túto cestu
Takže dnes
Porušujem zvyky(=mením sa)
Porušujem zvyky