Papercut 

Why does it feel like night today ?
Something in here's not right today
Why am I so uptight today ?
Paranoia's all I got left
I don't know what stressed me first
Or how the pressure was fed / but
I know just what it feels like
To have a voice in the back of my head
It's like a face that I hold inside
A face that awakes when I close my eyes
A face watches every time I lie
A face that laughs every time I fall
(And watches everything)
So I know that when it's time to sink or swim
That the face inside is hearing me / right underneath my skin

chorus :
It's like I'm / paranoid lookin' over my back
It's like a / whirlwind inside of my head
It's like I / can't stop what I'm hearing within
It's like the face inside is right beneath my skin

I know I've got a face in me
Points out all my mistakes to me
You've got a face on the inside too and
Your paranoia's probably worse
I don't know what set me off first but I know what I can't stand
Everybody acts like the fact of the matter is
I can't add up to what you can
But everybody has a face that they hold inside
A face that awakes when they close their eyes
A face watches everytime they lie
A face that laughs everytime they fall
(And watches everything)
So you know that when it's time to sink or swim
That the face inside is watching you too / right inside your skin

chorus (x 2)

The face inside is right beneath the skin (x 3)

The sun goes down
I feel the light betray me...

Preklad 

Dnes tu niečo nie je v poriadku
Prečo som dnes tak napjatý?
Už mi ostáva iba paranoia
Neviem čo ma stresuje najviac 
ani odkial sa bere ten tlak
Ale proste viem aké to 
Počuť v hlave hlasy
Ako tvár, ktorá sa zjavuje, keď zavrem oči
ktorá ma vždycky sleduje, keď začnem klamať
ktorá sa smeje každému môjmu pádu
(a všetko sleduje)
Takže viem kedy je čas plávať alebo sa potopiť
Tá tvár ma poslúch
Priamo pod mojou kožou

Pozerám sa cez rameno ako by som bol paranoidný
Je to ako výchrica vnútri mojej hlavy 
Ako by som nemohol zastaviť to čo cítim
Ako tvár priamo pod mojou kožou

Viem, že mám v sebe tvár
Stále mi hovorí všetky moje chyby 
Ty máš v sebe tiež svoju tvár
Tvoje paranoia je pravdepodobne horsia
Ane neviem co ma rozhodilo prvé, ale viem, co neznášam
Každý sa chová ako podstata skutočnosti
Ja nemôže pridať to,čo dokážeš ty, ale
Každý má v sebe tvár, ktorú držia vo vnútri
Tvár, ktorá sa probúdza, keď zavrem oči
Tvár, ktorá ich sleduje zakaždým keď zaklamem
Tvár, ktorá sa smeje zakaždým, keď spadnem
(a všetko sleduje)
Takže vieš, že keď je čas plávať alebo sa potopiť
Tá tvár ťa tiež sleduje
Priamo pod tvojou kožou

Refrén

Tá tvár je priamo pod tvojou kožou (3x)

Slnko zapadá
Cítim, že ma svetlo zrazuje (opakuje sa do konca)

Refrén (opakuje sa do konca)